Vulkanize edilmiș lastik ürünlerin içme suyu olmayan soğuk ve sıcak sularda kullanımı (BRL 2013)

BRL 2013 değerlendirme kılavuzunun icerisinde, vulkanize edilmis lastik conta ürünlerin içme suyu olmayan soguk ve sıcak su kullanimdaki boru tesisatlarında Kiwa’ya gelen basvuruları Hollandada ele alabilmesi ve bu basvurulara KOMO sertifika verebilmesi icin, gerekli olan bütün șartlar belirtilmiștir. Sertifika planı katı vulkanize edilmis lastik contalar, O-ringler, contalar ve diğer tasarimlar da dahil olmak üzere, hem kaynak baglantılar hem de koruyucu kaplamalar için kullanabilinir.

Bu kılavuzda lastik ürünler așağidaki uygulama alanlarina gӧre guruplandırılmıstır:
Gurup I      Içme suyu olmayan soğuk-, drenaj-, kanalizasyon- ve yagmur su temini
                    ve drenaji için
Gurup II     Periyodik olarak içme suyu olmayan soguk ve sicak sularin yüksek
                    sıcaklıklarda temini için
Gurup III    ISO 10508 guruplandırmasında, gurup 2 ye dayalı olarak icme suyu olmayan 
                   sıcak su sirkulasyon sistemleri için
Gurup IV   Șehir ısıtmalarında ikincil sistemlerle sıcak suların 75 oC ile 95 oC arası
                   sirkulasyonları için

Bu Kimler İçin Geçerlidir?

Kiwa lastik contalara sertifika vermek ve bu contaların denetimlerini gerçekleștirmek için, lastik bileșik ve lastik ürünlerin üreticileri, distributorleri ve tüccarları için geçerlidir.

Ne zaman gereklidir?

Vulkanize edilmis lastik ürünlere, ӧzellikle contalara, drenaj, kanalizasyon, yagmur suyu ve ısıtma kullanımlarında sertifika alabilmek için. İçme suyu kullanımları için K17504 degerlendirme klavuzuna bakabilirsiniz BRL K17504.

Süreç Adımları:

Daha fazla bilgi edinmek için ürün yӧneticimiz Monique Beltman (tel +31 70 4144554, monique.beltman@kiwa.nl), veya rubber@kiwa.nl, veya yerel Kiwa ofisimizle temasa geçebilirsiniz.

Neden Kiwa Meyer?

Lastik ürünlerinin kalite güvencesi için Kiwa hizmetlerine güvenebilirsiniz. Bizim içme suyu, atık su, sicak su, kimyasal sıvılar ın yanısıra gaz uygulamaları içinde sertifika programlarımız bulunmaktadır. 

Diğer Kiwa hizmetleri için uzman merkezlerimizle temasa geçebilirsiniz.