ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi

ISO; Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 100 kadar ülkenin oluşturduğu bir Uluslararası Standart Örgütü (International Standardization Organization )’dür.
ISO 9001 Standardı Demek; ISO’nun 9001’ninci standardı demektir. Bu standard beş yılda bir yenilenir. İlk defa 1987'de yayınlanmıştır. Daha sonra 1994 , 2000 ve 2005  olarak üç kez revizyona uğramıştır.   ISO 9001:2015 Standardı olarak yenilenmiş ve halen bu versiyonu geçerlidir. ISO 9001:2015; Kalite yönetim sistemine ait esasları ve terminolojiyi tanımlayan genel bir standarttır.

Bu Kimler İçin Geçerlidir?

ISO 9001:2015 sistem belgelendirme tüm sektörler için geçerli bir süreç olup sanayi ve her türlü hizmet sağlayan firmalara uygulanabilir. 

Sekiz Temel Yönetim İlkesi

1. Müşteri Odaklılık

Bütün çalışmaların, organizasyonun ve üretimin gitmek istediği tek adres müşteridir. Bu faaliyetlerin güvencesi de müşterinin memnun olması ve sayısın artmasına bağlıdır. Bu nedenle organizasyonun stratejileri, hedefleri ve çalışmaları müşteri odaklı olmalıdır

2. Liderlik

Her organizasyon insan gibi canlıdır, ruhu ve bedeni vardır. Bedeni kumanda eden ruhtur, organizasyonu kuran ve yöneten de lideridir.

3. Katılım
Derinlikli ve çok yönlü düşünen liderin düşündüklerini gerçekleştirebilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için yardımcılara ve katkılarına ihtiyacı vardır. 
Liderin temel yeterliliği kendisiyle iş ve amaç birliği yapmış kimselerin demokratik bir ortamda katkılarını yapabilme şartlarını oluşturmaktır.
4. Süreç Odaklılık
Organizasyonlar bütün faaliyetlerini öncelik sırasına göre çeşitli bölümlere ayırmalı, bunları planlama, uygulama, kontrol etme ve iyileştirme döngüsü içinde yürürlüğe koymalı ve sorumluları belirlemeli, faaliyetin girdisi olan şey işlendikten sonra mamul olarak çıkmalıdır. Bir sürecin çıktıları, kendisinden sonra gelen sürecin ihtiyaç duyduğu girdileri olarak doğru önceliklerle sıraya konulmalıdır.
5. Sistem Esaslılık
Planlanmış olan süreçlerin organizasyonun nihai başarısına endekslenerek doğru öncelikler ve sıralamalarla beraber doğru irtibatlandırmanın sağlandığı süreçlerin en iyi şekilde organize edilmesidir (organizasyon ). İyi süreç planlaması, doğru sistemleşmeyi büyük ölçüde kolaylaştırır. Verimliliğin en kuvvetli etkeni sistemdir. Organizasyonlar sistemsel yapılanmalarındaki başarısızlık sebebiyle toplam cirolarının %25’ini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.
6. Sürekli İyileştirme
Organizasyonun varlığının temel teminatı her alanda rekabet yeteneğine sahip olmasıdır. Kaynaklarımızı bir öncekinden daha iyi kullanıp başarımızı bir düzey daha yukarı taşıyarak rekabet edebiliriz.
7. Somut Verilerle Karar Verme
Sorumluların başarılarını ölçmek için sayısal ölçüm teknikleri kullanılmalı, belirlemeler hissi değerlendirmelerden uzak olmalıdır.
8. Tarafların Yararını Düşünme
ISO 9000:2000 uygulaması tarafsız akredite belgelendirme kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Tarafsız bir belgelendirme kuruluşunun yaptığı gözetim müşterinin talebi üzerine bir başka tarafsız belgelendirme kuruluşu tarafından yapılabilmektedir. Standardın tarafsız olması nedeniyle bütün tarafların yararını gözetme ehliyeti taşır.

Neden Kiwa Meyer?

Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri belgelendirme kuruluslari tarafindan yapilmaktadir. Tarafsiz bir belgelendirme kurulusunun yaptigi gözetim müsterinin talebi üzerine bir baska tarafsiz belgelendirme kurulusu tarafindan yapilabilmektedir. Standardin tarafsiz olmasi nedeniyle bütün taraflarin yararini gözetme ehliyeti tasir.