AS 9100

AS 9100 - Havacılık Kalite Yönetim Sistemi, Amerika’nın önde gelen en büyük on bir havacılık endüstrisi kuruluşunca geliştirilmiş bir standarttır. AS 9001 Temel Kalite Sistemi esasen ISO 9001 Kalite Sisteminin havacılık endüstrisine uygulanmasıdır.

Bu Kimler İçin Geçerlidir?

Havacılık kalite yönetim sistemleri (HKYS) aşağıdaki üç standarttan birine göre belgelendirilir;
AS9100 Üreticiler ve Tedarikçiler
AS9110 Teknik Bakım
AS9120 Distribütörler

Organizasyonlar faaliyet alanına göre ilgili standarda göre belgelendirilir.

Ne zaman gereklidir?

HKYS standartları;havacılık,uzay ve savunma sektörlerinde küresel olarak kullanılmaktadır.

Amaç;
Havacılık sektöründe kabul görmüş uluslar arası seviyenin yakalaması ve tedarikçileri arzu edilen kalite beklentilerine ulaştırmaktır.
Onbir büyük havacılık kuruluşu (Boeing, Airbus, Lockheed, vb.)ile Amerikan Kalite Konseyinin havacılık ve savunma bölümü (AQAG) arasında oluşturulan bir konsorsiyum tarafından dokumante edilmiştir.

Amerika’da (AS9100), Avrupa’da (EN9100), ve Japonya’ da (SJAC9100) olarak anılmaktadır.

Süreç Adımları:

AS/EN 9100 Belgelendirmesi

IAQG – International Aerospace Quality Group
SAE – Society of Aerospace Engineers
ANAB – ANSI-ASQ National Accreditation Board
ICOP – Industry Controlled Other Party
OASIS – Online Aerospace Supplier Information System

• 1. Aşama Denetimi
• Dokuman İnceleme
(Hazırlıkların Gözden Geçirilmesi)
• Belgelendirme – Tüm Sistem

(ISO ve AS gereksinimleri)
• 6 ayda bir veya 12 ayda bir ara denetim
• 3 yılda bir yeniden belgelendirme