Periyodik Kontrol ve Muayene Hizmetleri

Periyodik Kontrol ve Muayene Hizmetleri

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa göre; Basınçlı kapların yönetmelikte belirttiği ve yönetmelik dışında yürürlükte olan standartlarda süre belirtilmediği sürece yılda bir kez ve kaldırma , iletme ekipmanlarının da aynı şekilde standartlarda süre belirtilmemişse yılda bir kez; iş güvenliği açısından periyodik kontrollerinin yapılmasını hükme bağlamıştır. Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen periyodik kontrolleri yapabilmek için, tekniğin gerektirdiği uygun ekipman ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Yapılan kontroller sonucu oluşturulan raporlar, ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI iş müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yetkiye sahip olmalıdır.


Kazanların Periyodik Kontrolleri:

 

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü 

Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü 

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü 

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü 

   

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri:

 

Kompresör Periyodik Kontrolü 

Hidrofor Periyodik Kontrolü 

Hava Tankı Periyodik Kontrolü 

Otoklav Periyodik Kontrolü 

 

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrolleri:

 

Vinç Periyodik Kontrolü 

Caraskal Periyodik Kontrolü 

Mobil Vinç Periyodik Kontrolü 

Forklift Periyodik Kontrolü 

Atölye Tipi Lift Periyodik Kontrolü 

Yük Asansörü Periyodik Kontrolü