94/25/EC Gezi Tekneleri Yönetmeliği

  • Teknik Dosya Ön İnceleme
  • Çözüm Ortaklarımız İle Onaylanmış Kurum Hizmetleri

Ne zaman gereklidir?


Yönetmeliğin Kapsamı
Tam boyu 2,5 m. ila 24 m. arasında olan gezi teknelerini, yarı bitmiş gezi teknelerini ve bu teknelerin bileşenleri olan ;
a ) Tekne içine yerleştirilmiş ve kıçtan tahrikli motorlar için tutuşmadan korunma  donanımını
b ) Dıştan takma motorlarda, motor viteste iken ilk hareketi önleme donanımını
c ) Dümen simitleri, dümen mekanizmaları ve kablo donanımlarını
d ) Yakıt tankları, yakıt boruları ve hortumlarını
e ) Hazır (prefabrik) kaporta ve lumbuzları kapsar. 

Gezi Teknesi: Eğlence ve spor amaçlı tasarımlanmış, tekne boyu uygun uyumlaştırılmış, ulusal standarda göre ölçüldüğünde 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, sevk sistemlerine bakılmaksızın herhangi tipte herhangi bir tekne.
 
Yasal Durum:
16 Haziran 1994 tarihinden itibaren Üye Ülkelerde zorunlu olmuştur. (94/25/EC Recreational Craft Directive)
2 Nisan 2002 de Türkiye’de Gezi Tekneleri Yönetmeliği (94/25/AT) olarak yayınlanmıştır ve zorunlu hale gelmiştir.
 
Gezi Teknelerinde Uygunluk Değerlendirme:

Tasarım Kategorisi

Rüzgar Kuvveti
Bofor ölçeği (Beaufort)

Karakteristik Dalga
Yüksekliği  (H1/3 m)

A – Okyanus

8’i aşan

4’ü aşan

B - Açık Deniz

8 dahil 8’ e kadar

4 dahil 4’e kadar

C – Kıyı

6 dahil 6’ya kadar

2 dahil 2’ye kadar

D – Korunaklı Sular

4 dahil 4’ e kadar

0,5 dahil 0,5’e kadar

 

UYGUN MODÜL SEÇİM TABLOSU

TASARIM
KATEGORİSİ

TEKNE BOYU

2,5m.

12m.

24m.

A
Okyanus

Aa

B+C veya

 

B+D veya

 

B+F veya

 

veya

 

H

B
Açık Deniz

C
Kıyı

Denge ve yüzme ile ilgili 
standartlara uygunluğu 
sağlanmışsa

A

İlgili standartlar 
uygulanmamışsa

Aa

D

Korunaklı Sular

A

 

 

Gezi Tekneleri Yönetmeliği EK I-Temel Güvenlik Gereksinimler

Gezi Tekneleri ve komponentler Yönetmeliğin EK I’inde yer alan Temel Sağlık ve Güvenlik Gereksinimlerini karşılamalıdır. Bunlar

şunlardır:

1. Tekne tasarım kategorileri

2.  Genel Gereksinimler

2.1 Tekne tanıtım plakası

İlgili Standart

EN ISO 10087: Küçük Tekneler- Tekne Tanıtımı- Kodlama Sistemi

2.2 Üretici Plakası

İlgili Standart

EN ISO 14945: Küçük Tekneler- Üretici Plakası

2.3 Denize düşmeyi önleme ve tekrar tekneye ulaşma donanımları

İlgili Standart

EN ISO 15085: Küçük Tekneler- Denize Adam Düşmesini Önleme ve Yeniden Toplama

2.4 Ana kumanda yerinden görüş

İlgili Standart

EN ISO 11591: Küçük Tekneler- Motorlu Küçük Tekneler- Serdümen Pozisyonundan Görüş

2.5  Kullanıcı Kılavuzu

İlgili Standart

EN ISO 10240: Küçük Tekneler- Tekne Sahibi El Kitabı

3. Bütünlük ve yapısal gerekler

3.1 Yapı

İlgili Standartlar

EN ISO 12215-1: Küçük Tekneler- Tekne Yapısı- Boyutlandırma- Bölüm 1

EN ISO 6185: Küçük Tekneler- Boyu 8 m’den küçük şişme botlar

3.2 Denge ve fribord

İlgili Standartlar

ISO 12217-1-Küçük tekneler – Denge ve Yüzebilirlik – Sınıflandırma ve Denetleme metotları

Bölüm 1: Boyu 6 m‘nin üzerinde yelkenli olmayan tekne

Bölüm 2: Boyu 6 m ‘nin üzerinde yelkenli tekneler,

Bölüm 3: Boyu 6 m ve 6 m ‘den küçük tekneler

3.3 Yüzebilirlik ve batmazlık

İlgili Standartlar

ISO 12217-1-Küçük tekneler – Denge ve Yüzebilirlik – Sınıflandırma ve Denetleme metotları

Bölüm 1: Boyu 6 m ‘nin üzerinde yelkenli olmayan tekne, 

Bölüm 2: Boyu 6 m ‘nin üzerinde yelkenli tekneler,

Bölüm 3: Boyu 6 m ve 6 m ‘den küçük tekneler

3.4 Tekne, güverte ve üst yapıdaki açıklıklar

İlgili Standartlar

ISO 9003  – Küçük Tekneler - Deniz Valfleri ve Tekne Bağlantıları,

ISO 12216 – Küçük Tekneler - Pencereler, Lombozlar, Kaportalar, Kör Kapaklar ve Kapılar Mukavemet ve Sızdırmazlık Gerekleri

3.5 Su alma

İlgili Standartlar

ISO 11812: Küçük tekneler - Su Geçirmezlik ve Açık Kumanda Mahallerinin Çabuk Dreyni

ISO 8849: Elektrikli Sintine Pompaları,

ISO 15083: Küçük Tekneler- Sintine Pompalama Sistemi

3.6 Üreticinin önerdiği azami yük

İlgili Standart

ISO 14946 – Küçük tekneler – Azami Yük Kapasitesi

3.7 Can Salı yerleştirmesi

3.8 Tekneyi terk

İlgili Standartlar

ISO 9094-1: Küçük Tekneler-Yangından Korunma

Bölüm 1: Uzunluğu 15 metre dahil, 15 metreye kadar olan tekneler,

Bölüm 2: Uzunluğu 15 metreden büyük, 24 metreye kadar olan tekneler,

ISO 12216 – Küçük Tekneler – Pencere, Lomboz, Kaporta, Kör Kapaklar, Kapılar Mukavemet ve Sızdırmazlık Gereksinimleri. 

3.9 Demirleme, palamar ve yedekleme işlemleri

İlgili Standart

ISO 15084 – Küçük Tekneler– Demirleme, Halat Alıp Verme, Çekme - Güçlü noktalar  

4. Kullanım özellikleri

İlgili Standartlar

ISO 8665: Küçük Tekneler - Pervaneli Deniz Motorları ve Sistemleri -Güç Ölçümü ve Beyanı

ISO 11592: Küçük tekneler -Azami İtme Gücünün Tayini - Boyu 8 metreden küçük motorlu tekneler

5. Tesisat Gerekleri

5.1 Makineler ve makine daireleri

5.1.1 Tekne içine yerleştirilmiş motorlar

İlgili Standartlar

ISO 8846  - Küçük Tekneler – Elektrikli Aletler Yayılan Alevlenebilir Gazların Tutuşma Etkisine Karşı Korunma,

ISO 9094 - Küçük Tekneler – Yangından Korunma,

ISO 7840 - Küçük Tekneler -Yangına Dirençli Yakıt Hortumları,

ISO 10088 - Küçük Tekneler – Daimi Yerleştirilen Yakıt Sistemleri ve Sabit yakıt Tankları,

ISO 10133 - Küçük Tekneler - Elektriki Donanım – Ekstra Düşük Voltajlı Elektrik Tesisatı,

ISO 11105 - Küçük Tekneler - Benzin Motorları ve/veya Benzin tankları İhtiva Eden Mahallerin Havalandırılması

5.1.2  Havalandırma

İlgili Standart

ISO 11105 - Küçük Tekneler - Benzin Motorları ve/veya Benzin Tankı Bölmelerinin Havalandırılması

5.1.3 Korumasız kısımlar

5.1.4 Dıştan takma motorlarda ilk hareket

İlgili Standart

ISO 11547-Küçük Tekneler-İlk Hareket Koruması

5.2 Yakıt sistemi

5.2.1 Genel

İlgili Standartlar

ISO 7840-Küçük Tekneler - Yangına Dirençli Yakıt Hortumları,

ISO 8469-Küçük Tekneler - Yangına Dirençsiz Yakıt Hortumları,

ISO 10088-Küçük Tekneler - Daimi, Yerleştirilmiş Yakıt Sistemleri ve Yakıt Tankları

ISO 11105-Küçük Tekneler - Benzin Motorları ve/veya Benzin Tankları İhtiva Eden Mahallerin Havalandırılması

ISO 13592-Küçük Tekneler - Benzinli Motorlar İçin Alev Geri Tepme Kontrolü

ISO 9094-Küçük Tekneler - Yangından Korunma

5.2.2 Yakıt tankları

5.3  Elektrik sistemi

İlgili Standartlar

ISO 10133-Küçük Tekneler - Elektrikli Donanım-Ekstra Düşük Voltaj Elektrik Tesisatı,

ISO 13297-Küçük Tekneler - Elektrikli Donanım-Alternatif Akım Tesisatı,

ISO 8846-Küçük Tekneler - Elektrikli Aletler-Yayılan Alevlenebilir Gazların Tutuşma Etkisine Karşı Korunma

5.4  Dümen Sistemi

5.4.1 Genel

İlgili Standartlar

ISO 8847  - Küçük Tekneler – Dümen Donanımı -Tel Halat ve Makara Sistemleri,

ISO 8848  - Küçük Tekneler -Uzaktan Kumanda Sistemleri,

ISO 10592 - Küçük Tekneler - Hidrolik Dümen,

ISO 9775- Küçük Tekneler – Dümen Donanımı – 15-40 KW Arası Kıçtan Takma Tek Motorlu Tekneler,

ISO 13929 - Küçük Tekneler – Direk Bağlı Rak-Pinyon Sistemi Dümen Donanımı 

5.4.2. Acil Durum Donanımları

5.5  Gaz Sistemleri

İlgili Standart

ISO 10239-Küçük Tekneler-Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Sistemleri

5.6 Yangından Korunma

5.6.1 Genel

5.6.2 Yangınla Mücadele  Donanımı

5.7 Seyir Fenerleri

5.8 Boşalmayı Önleme