96/98/EC Gemi Teçhizatı Yönetmeliği

Kapsam

 • 96/98/ AT  Gemi Teçhizatı Yönetmeliği AB Üyesi ülkelerin ve Türkiye’deki gemilerin,  Ek A.1 ve Ek A.2’de listelenen tüm gemi teçhizatına uygulanır.
 • EK A.1 - Uluslararası düzenlemelerde ayrıntılı test standartları mevcut olan teçhizatlardır.
  • Can kurtarma teçhizatı,
  • Deniz kirliliğini önleme  teçhizatı,
  • Yangından  koruma teçhizatı,
  • Seyir  teçhizatı,
  • Telsiz iletişim teçhizatı,
 • EK A.2  - Uluslararası düzenlemelerde, ayrıntılı test standartları mevcut olmayan teçhizatlardır. Bu ekipmanlar uygunluk değerlendirme prosedürüne tabidir.Test standartları yayınlandıkça söz konusu gemi  teçhizatı Ek A.2’den Ek A.1’e transfer edilir.
  • Can Kurtarma Teçhizatı
  • Deniz Kirliliğini Önleme Teçhizatı
  • Yangından Korunma Teçhizatı
  • Seyir Teçhizatı
  • Telsiz İletişim Teçhizatı
  • COLREG 72 ile ilgili teçhizat
  • Dökme Yük Gemileri Güvenlik Teçhizatı

Ne zaman gereklidir?

GEMİ TEÇHİZATI İÇİN GEREKLİLİKLER

Ek A.1’de listelenen ekipmanlar uluslar arası şartnamelerin uygulanabilir maddelerini karşılamalıdır.    (IMO gereksinimleri, LSA kodları,  SOLAS vb. )

 • Standartlara uygun testler tamamlanmalıdır.
 • Uygunluk değerlendirme yolu seçilmelidir.
 • Uygunluk sertifikası Onaylanmış Kuruluş tarafından yayımlanmalıdır
 • Gemi teçhizatı yönetmeliğine göre uygunluk değerlendirilmesi tamamlanmış ürünlerin üzerine üretici tarafından uygunluk markası „wheelmark” iliştirilmelidir.
 • Uygunluk beyannamesinin üretici tarafından her ürün için ayrı yayınlanmalıdır.
 • Uygunluk markası üretim kontrolünün uygunluk  değerlendirmesini yapan onaylanmış kuruluşun tanımlama numarası ile birlikte iliştirilir.  Bunun yanında markanı iliştirildiği yılın son iki rakamı yer alır. Bu marka teçhizata veya veri plakasına vurulur. Bu mümkün değilse kullanım talimatlarına  da eklenebilir.

 XXXX/YY

XXXX: Onaylanmış Kuruluş Numarası
          YY: 
Ürünün üretildiği yılın son iki hanes
i

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ 

 • Uygunluk sertifikaları yönetmeliğin Ek.C  gereksinimlerini sağlayan onaylanmış kuruluşlar tarafından tanımlanan modüllere göre verilebilir.
 • Uygunluk Değerlendirme Modülleri Ek-B de  tanımlanmıştır.
  • AT Tip İncelemesi– Modül B,
  • Tipe Uygunluk– Modül C,
  • Üretim Kalite Güvence– Modül D,
  • Ürün kalite Güvence– Modül E,
  • Ürün Doğrulama – Modül F,
  • Birim Doğrulama– Modül G,
  • Tam Kalite Güvence– Modül H 

Gemi Teçhizatı Yönetmeliği’nin kapsamına giren tüm ürünlerin hangi uygunluk modülünü kullanılarak belgelendirilebileceği EK-1 de tanımlanmıştır.

Ek-1 ‘e göre yönetmelik kapsamındaki ürünler B+D, B+E, B+F ve G modülleri kullanılarak belgelendirilebilir.

TEKNİK DOSYA

Teknik Dosya teçhizatın ilgili temel gereklere uygunluğunu göstermek için tüm üretim aşamalarını kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Teknik Dosya, ürünün tasarım, imalât ve işleyişini anlamaya ve ilgili uluslararası düzenlemelerin gerekleriyle uyumu değerlendirmeye imkân vermelidir.

ÇÖZÜM ORTAĞIMIZ – POLSKİ REJESTR STATKOW (PRS)

PRS Gemi Teçhizatı Yönetmeliği (96/98/AT) ve Gezi Amaçlı Tekneler (94/25/EC) yönetmeliklerine göre belgelendirme yetkisine sahip bir onaylanmış kuruluştur. PRS onaylanmış kuruluş numarası 1463 belgelendirilen ürünlerin üzerinde “wheelmark” ile beraber vurulmalıdır.