ATEX (Patlatma Güvenliği)

Avrupa ATEX direktifinin kısaltılmış ismidir ATEX (Fransızcadan: atmosphères explosibles). İki tane Avrupa direktifi vardır:

 • ATEX 95 ekipman direktifi (94/9/AT), muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler ile İlgili direktif;
 • ATEX 137 iş ortamı direktifi 99/92/AT, Patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması hakkında yönetmelik.

 

Bizim amacımız üreticiyi destekleyerek çok kısa zamanda pazara patlatıcı ortamda güvenli olduğu onaylanmış ürünleri konumlandırmaktır.

Kiwa ExVision tam kapsama sahip ATEX ve IECEx onaylanmış kuruluşudur. Kendi laboratuarıyla gerekli olan tüm testleri gerçekleştirebilmektedir. Kiwa ExVision’ın ATEX Direktifi (94/9/AT) için resmi kapsamı:

Grup I

Kullanım alanı madenlerin yer altında kalan kısımlarında ve bu tip madenlerde yüzey montajlarında kullanılan, maden gazı, yanıcı toz ile tehlike oluşturan ekipmanları kapsar;

 Grup II

Muhtemel diğer yerlerde kullanılmak üzere tasarlanan fakat patlayıcı atmosferde tehlike oluşturan ekipmanları kapsar.

Daha genel bir dille, Kiwa ExVision’ın madencilik (II) kategorisinden farklı test prosedürlerine sahip madencilik (I) kategorisindeki ürünler haricinde  tüm modül ve direktiflerde tam kapsamı olduğu özetlenebilir. Çoğu durumda ürün belgelendirmesinde üretici ilk olarak başvurmakta (AT Tip İncelemesi) ve ürün kalite incelemesi için Kiwa ExVision ya da bölgesinde bulunan başka bir onaylanmış kuruluşa başvurmaktadır. IECEx sertifikasyon sisteminde de buna benzer bir proses vardır.

Güvenlik cihazları ile ilgili fonksiyonel testler ve koruyucu sistemler kapsamımıza dahil değildir. Tankların taşmasını engelleyen Kapama valfı ya da gaz detektörü monitörleri güvenlik cihazlarına örnektir. Genel olarak patlama güvenliği ile ilgili yönlerini onaylayabiliriz fakat fonksiyonel davranışlarını onaylayamayız. Koruyucu sistemler kapsamı dışındadır. Bu sistemler patlama ardından oluşan etkiyi / hasarı azaltmaktadır. Ürünün kapsam dahilinde olup olmadığı hakkında şüpheniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

Kiwa ExVision Avrupa dışında IECEX test raporları ve sertifikaları verebilmektedir (Eylül 2014’den itibaren). Bu Avrupa dışındaki onaylar için en iyi başlangıçtır. İlave olarak Kiwa ExVision Kuzey Amerikada onaylamaları etkin bir şekilde yapabilen Kanadalı güvenlik test merkezi QPS ile işbirliği yapmıştır. Bu tarz projeler ilave ürünlerin değerlendirme için Canada / ABD’ ye gönderilmeden Apeldoorn’da gerçekleştirilebilmektedir. Kiwa Mühendisleri direk olarak QPS’in kalite sisteminde çalışabilmek üzere onaylanmıştır. Bu şekilde geri dönüş hızı hem Apeldoorn’da hem Kuzey Amerika’da kontrol altındadır. 

Laboratuvar Olanakları

Apeldoorn’da gerekli olabilecek testleri gerçekleştirmek için tam kapsamlı laboratuar kurduk. Tabiki ürünün boyutlarından dolayı kısıtlamalarımız vardır çünkü patlama sığınaklarımızı ve iklimlendirme odasının boyutlarında fiziksel kısıtlamalar vardır. Bir (1) metreden küçük olan ürünler problem olmamaktadır. Daha büyük ürünler ise Apeldoorn da ya da müşterinin yerinde yapmanın mümkün olduğu araştırılır. Laboratuar olanakları:  

 

 • Uygulanabilir standartlara ve patlama güvenliğinin performans  testlerine göre (örnek olarak Ex d housing)  gaz karışımı yapan test tesisleri. Hava, oksijen, metan, etan, propan, etilen ve hidrojen gazları kullanılmaktadır.
 • Fiili patlama testlerini gerçekleştirmek için iki adet tesis. Biri metal patlama tankı, diğeri ise tankın içine sığmayan ürünlerin testine yapmak için bina dışında konumlandırılmış sığınak. (Test numunesini metal patlama tankından daha sağlam olan plastik bir torba sarmalamaktadır)
 • Kendinden güvenli, devrelerin değerlendirilmesi için gaz karışım tesisine bağlı kıvılcım test aparatı.
 • Toz ve su bölmesi için IP test tesisi. IP 67 gibi sınıflandırmaların ortaya çıkması ile neticelenen, IP testi yapılarak ürünün  suya ve toza karşı dayanım seviyesi belirlenip sınıflandırılmaktadır. Bazı durumlarda bu testler patlama güvenliği sertifikasyonu için de entegre edilmelidir.
 • Çarpışma testleri için bir test düzeneği.
 • İklimlendirme odaları, dayanım testleri için  fırınlar ve dondurucular, sıcaklık testi ve termal şok testleri.
 • Ürününüzün elektronik ve mekanik yapısını analiz eden ekipmanlar.

Neden Kiwa Meyer?

 • Önemli bir amacımız: Müşteri talebine göre işin zamanında bitirilmesi. Yaptığımız hizmetlerin üreticinin değer zincirinde doğrudan etkisi vardır bundan dolayı sertifikaların zamanında teslim edilmesi operasyonel kapasitenin optimize edilmesinde önemlidir. Son derece esnek ve müşterinin gerçek ihtiyaçlarında son derece odaklanmış durumdayız.
 • İkinci avantajımız ise global yaklaşımdır. Amacımız global markette tek elden tüm testleri yaparak müşteriye teslim etmektir. Bundan dolayı ATEX (94/9/AT) direktifi için Onaylanmış Kuruluşuz ayrıca IECEx Sertifikasyon Kuruluş ve Test Laboratuarı statüsü (Eylül 2014’de beklenmektedir) ile hizmet vermekteyiz. Kuzey Amerikalı onayları Kiwa Merkezli dağıtmak için uygulanabilir UL ve CSA standartları için Kanadalı QPS ile işbirliği oluşturulmuştur. Tabiki pazarda göreceli olarak yeniyiz fakat mühendislerimizin tecrübeleri mükemmel seviyededir. Projenin başlangıcından, ulusal farklılıklar dahil Kiwa IECEx raporunda dayalı olarak üreticilerimizin onaylarını dünya genelinde almasına yardımcı olabileceğimizden eminiz. Teknik bir konudan çok üreticiyi ulusal ağımızda anlamak ve onları desteklemek önemlidir.  Tabiki bizde bazen ticarette bariyerlere takılıyoruz ama görüyoruz ki bizim amacımız bu bariyerleri ortadan kaldırmaktır.
 • Üçüncüsü; dokümanlarımızın kalitesi ile ilgilidir. Hedefimiz test raporlarını ve sertifikaları hata olmadan göndermektir. Bu kolay gözükebilir, fakat üreticilere zaman baskısı altında Onaylanmış Kuruluş tarafından gönderilen dokümanlarda ne kadar çok düzeltme yaptıklarını sorabilirsiniz. Diğerlerini suçlamak istemeyiz,fakat ilk defa burada doğru  prensip uygulanmaktadır. Eğer zaman tasarrufunda bulunmak istiyorsan, işi doğru bir şekilde yapman gerekmektedir.
 • Dördüncü olarak; Kiwa ExVision’ın müşterilerimizin olduğu gibi yenilikçi olduğudur. Böylece yeni teknolojiler ya da yeni yaklaşımlar sertifikasyon için hiç bir zaman engel olmamaktadır. Eğer Kiwa Exvision yeni standartların gelişimini, teknolojinin gelişimi için desteklemesi gerekirse, biz de bu şekilde yaparız, bu alandaki liderlerden olan Almanyadaki PTB’nin işbirliği ile gerçekleştiririz. Genelde biz tutucu değiliz ve sertifikasyon işinde yeni yaklaşımlara açığız.