Onaylanmış Kuruluş Hizmetleri (CE 1984)

Onaylanmış Kuruluş Hizmetleri (CE 1984)

AB pazarında hizmet veren onaylanmış kuruluşlarla eşit hak ve yükümlülüklere sahip olan Kiwa Meyer, tamamıyla Türk Sermayesi ile kurulmuş olan güçlü laboratuar altyapısı ile Türk ve AB üyesi ülkelerin firmalarına “Onaylanmış Kuruluş” olarak hizmet edebilmenin gururunu taşımaktadır.

• Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

• Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (2009/142/AT)

• Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/ AT)

• Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)

• Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/EU)

• Basit Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/29/AB)

• Düşük Gerilim Yönetmeliği (LVD) (2006/95/ AT)

• Yapı Malzemleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

Bir onaylanmış kuruluş olarak Kiwa Meyer’in öncelikli görevi, direktifler de tayin edilen şartlarda uygunluk değerlendirme hizmetleri sağlamaktır. Kiwa Meyer, onay aldığı kapsam içinde kalmak üzere, topluluk içinde veya haricinde yerleşik herhangi bir ekonomik faaliyet içerisinde bulunan kişi veya kuruluşa uygunluk değerlendirme hizmeti verebilir ve bu faaliyetleri diğer üye devletlerin veya üçüncü ülkelerin topraklarında da gerçekleştirebilir.

Misyonunu küresel alanda rekabet kapasitesini arttırma üzerine kuran ve belgelendirmelerden test hizmetlerine geniş bir yelpazede tecrübeye sahip olan Kiwa Meyer, Türkiye’ de sayısız hizmet sunmuş, güçlü bir konum kazanmıştır ve “CE 1984” ile misyonunu gerçekleştirmek için büyük bir adım daha atmıştır. AB pazarında hizmet veren onaylanmış kuruluşlarla eşit hak ve yükümlülüklere sahip olan Kiwa Meyer, tamamıyla Türk Sermayesi ile kurulmuş olan güçlü laboratuar altyapısı ile Türk ve AB üyesi ülkelerin firmalarına “Onaylanmış kuruluş” olarak hizmet edebilmenin gururunu taşımaktadır.