Gaz Testleri

KIWA - Gaz Laboratuvarı ; 90/396/EEC Gaz Yakan Cihazlar Yönergesi kapsamında faaliyetlerine başlamıştır.

Ne zaman gereklidir?

KIWA - Gaz Laboratuvarı olarak kendi laboratuarımızda Gaz Yakan Cihazların Tip Testlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Özellikle Endüstriyel ve Ev Tipi Gazlı Cihazların CE Uygunluk Değerlendirilmesi konusunda Türk imalatçısına aşağıda hizmetleri sunabilmekteyiz:

 
AT Tip İncelemesi Testleri
Güç Tayini
Sızdırmazlık Testi
Sıcaklık Testleri
Sınır Gazları ile Testler (Ateşleme, Alev Kararlılığı ve Çapraz Ateşleme)
Rüzgarın Etkisi ve Baca Basması Testleri
Alev Denetleme ve Ateşleme Tertibatı Testleri
Yanma Ürünleri Analizi
Enerjinin Rasyonel Kullanımı Testleri
 
Teknik Dosya İnceleme
Tipe Uygunluk Denetimleri