Elektriksel Güvenlik Testleri (LVD)

Günümüzde ekipmanların neredeyse tamamı fonksiyonunu yerine getirirken elektrik enerjisini kullanmaktadır. Elektrik enerjisinin kullanımı elektrik çarpması, yangın vb. gibi tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Avrupa Birliği tarafından yayınlanmış olan Alçak Gerilim Yönetmeliği (2006/95/AT) elektrikli ekipmanların güvenliği ile alakalıdır.  Bu yönetmelik kapsamında olmayan ancak elektrik enerjisini kullanan diğer ekipmanlarla ilgili düzenlemelerde de elektriksel güvenlik ile ilgili şartlar mevcuttur. (Ör. Tıbbi cihazlar,  gemi, uçak ya da demiryollarında kullanılan özel elektrikli teçhizatlar). Elektrik enerjisi kullanan ekipmanları güvenliği elektriksel testler ile doğrulanmaktadır. 

Ne zaman gereklidir?

Elektriksel Güvenlik Test Laboratuvarı Gerçekleştirdiğimiz Testler

 • Etiket Dayanıklılığı
 • Gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma testi
 • Giriş Gücü ve Akımı
 • Isınma
 • Kaçak Akım
 • Elektrik Dayanımı
 • Neme dayanıklılık
 • Olağandışı Çalışma testi
 • Yapısal test
 • Deşarj Testi
 • Çekme Testi
 • Topraklama
 • İzolasyon
 • Bilye basınç testi
 • Kızaran Tel testi
 • Yüzeysel Kaçağa Karşı Koruma Testi


Test Standartları:

73/23/AT : Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (LVD)
EN 60335-1 (TS 2000) : Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar
TS EN 60598-1 : Aydınlatma Armatürleri Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler
TS EN 60950-1 : Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
EN 61010-1(TS 2418) : Ölçme, Kontrol ve Laboratuarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri - Bölüm 1:

Genel Özellikler:
EN 60204-1 (TS 10316) : Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik teçhizatı - Bölüm 1: Genel kurallar
EN 60034-1 (TS 3205) : Döner elektrik makinaları - Bölüm 1: Beyan değerleri ve performans
EN 60601-1 (TS 4535) : Elektrikli Tıbbi Cihazlar-Bölüm 1:Genel Güvenlik Kuralları

Neden Kiwa Meyer?

Kiwa laboratuar altyapısı ve uzman personeli ile elektrikli cihaz üreticileri için elektriksel güvenlik testleri sunmaktadır.