İşleme ve Ticaret

Tarımsal hammadde ve gıda maddesi işleyicisi olarak şirketinizin, ürün kalitesini ve güvenliğini  güvence altına alıp bunlarla iletişim kurmada kilit bir rolü bulunmaktadır. Katma değer zincirindeki diğer kimseler, hammaddelerin izlenebilirliği, tedarikçilerin güvenilirliği, yasalara uyumlu üretim süreçleri ve uygun ürün kalitesiyle ilgili katı gereksinimlerle karşı karşıya değildir. Süreçlerinizin ve ürünlerin kalitesinin onaylanmasıyla, halihazırda yaptığınız işi hem yasa koyuculara hem de ticareri ortaklarınıza belgeleyebilirsiniz.