Red Tractor

Red Tractor- Assured Produce Scheme (AP), gıda zincirindeki, üretici, işletmeci, süpermarket temsilcilerine yönelik, bağımsız bir standarddır. Kiwa Meyer olarak, Red Tractor belgelendirmesini,  UKAS  akrediteli, tavuk, büyük ve küçükbaş hayvan, domuz, et işleme, süt ve süt ürünleri (keçi sütü dahil), canlı hayvan ve kapsamlarında İngiliz denetçilerle denetim yapabilme yetkisindedir.

Red Tractor sertifikasıyla, üretici ürününü her türlü süpermarket veya işleme tesisine satabilir. Red Tractor Assured Produce (AP) belgesi olamayan üretici, farklı müşteri ve tedarikçilerin isteklerine uymak zorunda kalacaktır.

 

Belgelendirme Süreci ve Sıklığı Nasıl?

Red Tractor yıllık verilen bir sertifikadır. Denetimin içeriği, dökümantasyon ve kayıtların kontrolü, eğitim, güvenlik, enerji ve atık yönetimi, ürün işlenme prosesleri, ekipmanın ve binanın mimari yapı ve bakımlarının kontrolü şeklindedir.

 

Neden Kiwa Meyer?

Kiwa Meyer, Hollanda menşeili dünyada bir çok yerde ofisleri olan Kiwa şirketinin Türkiye ofisidir. UKAS akrediteli ve Red Tractor Assured Produce standardında tavuk, büyük ve küçükbaş hayvan, domuz, et işleme, süt ve süt ürünleri (keçi sütü dahil) ve  canlı hayvan kapsamlarında İngiliz denetçilerle denetim yapabilme yetkisindedir. Kiwa Meyer’in Gıda, Yem & Tarım alanında çok geniş bir kapsamı vardır, kalite politikası müşterilerine tek kapıdan tüm çözümleri üretmektir.