MSC & ASC (Marine Stewardship Council)- Chain of Custody

MSC, avcılık balıklarının, ekolojik dengeyi bozmadan, sürdürülebilir ve izlenebilir şekilde işlenmesini amaçlayan bir standarddır. Kiwa, İsveç, Hollanda, Belçika, Almanya, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, İrlanda, Türkiye ve Güney Amerika’da MSC- CoC (Chain of Custody- Sorumluluk Zinciri) standardında denetim yapabilme yetkisindedir. MSC CoC standardı ayrıca ASC CoC standardının yerine kullanılır. ASC standardı, çiftlik balıklarının, ekolojik ve sürdürülebilir üretilip, işlenmesini amaçlayan, sadece özel bir akreditasyon kuruluşu olan ASI’den akredite özel bir standarddır. Kiwa  ASC ve MSC CoC standardında balık işletmelerine denetim yapabilecek yetkinliktedir. ASC’de akreditasyonu özellikle alabalık kapsamında  genişletmek gelecek projelerindendir.

ASC özellikle Avrupa ülkelerine ihracat yapan balık çiftlikleri ve işletmeleri için çoğunlukla talep edilen bir sertifikadır. ASC işareti, deniz ürünlerinde, takip edilebilirlik açısında, tedarik zincirindeki her işletme için talep edilir.

Belgelendirme Süreci ve Sıklığı Nasıl?

ASC ve MSC yıllık verilen belgelerdir. ASC standardı, özel bir akreditasyon kurumu olan ve sadece ASI’den akreditasyonu verilebilen su ürünleri standardlarıdır. ASC’de  her deniz ürünü için ayrı bir standard vardır. ASC belgesi almak isteyen bir balık işletmesi, öncelikle MSC CoC sertifikası almalıdır, sonrasında ürettiği deniz ürününe göre balık çiftliği ilgili ASC standardına göre denetlenir. Standardın amacı, balık işletmesi ve çiftliğinin, üretim yaparken, ekolojik dengeyi bozmadan, işletmede insan tüketimine uygun ortamda işleme yaptığını ve bunları yaparken de çalışanların sosyal haklarını da koruduğunun uygunluk değerlendirmesini yapmaktır.

Neden Kiwa Meyer?

Kiwa Meyer, Hollanda menşeili dünyada bir çok yerde ofisleri olan Kiwa şirketinin Türkiye ofisidir. ASC ve MSC ‘de CoC standardında, Hollandalı ve İsveç denetçilerle denetim yapabilme yetkisindedir. Kiwa Meyer’in alabalık ve somon standardlarında akreditasyon kapsamı genişletip, Türk denetçi yetiştirme çalışmalarına başlamıştır. Kiwa Meyer’in Gıda, Yem & Tarım alanında çok geniş bir kapsamı vardır, kalite politikası müşterilerine tek kapıdan tüm çözümleri üretmektir.