ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005  standardı  ‘Gıda Güvenliği Yönetim Sistemidir. ISO 22000 standardı; Gıda zincirinde yer alan kuruluşların, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına almak için gerekli şartları kapsar. ISO 22000, Codex Alimentarius Komisyonu tarafından geliştirilen HACCP sistemi prensipleri ve uygulama basamaklarını tamamlamaktadır. ISO 22000 standardı denetlenebilir şartlar aracılığıyla, HACCP planı ile öngereksinim programlarını birleştirir. Standart ISO (International Organisation for Standardization) tarafından hazırlanmış ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanmıştır. ISO 22000 gelişimi Uluslararası Standart Örgütü’ nün ISO/TC 34. teknik komitesi tarafından bütün dünyadaki dernekler ve gıda uzmanları ile sağlanmış ve yayınlanmıştır. Belgelendirme kuruluşları firma kapsamına göre akredite olabilir ya da akreditasyonsuz verme yetkisine sahip olabilirler.

Belgelendirme Sıklığı ve Belgelendirme Süreci Nasıl?

ISO 22000:2005 belgesi üç yıl geçerliliği olan bir sertifikadır. Belgelendirme yapıldıktan sonra, ikinci ve üçüncü yıllarda ara denetim yapılarak, belgenin geçerliliği sağlanır.

Hızlı bir dönüş için sağ taraftaki iletişim bilgilerini kullanınız.  ISO 22000:2005 teklifinizin en geç 2 iş günü içerisinde hazır olacağını taahhüt ederiz.

ISO 22000 Bilgilendirme, İç Denetçi ve Baş Denetçi Eğitimleri

Kiwa Meyer, uzman kadrosuyla, bilgilendirme, iç denetçi ( 2 günlük) ve baş denetçi (5 günlük), eğitimleri düzenleyebilir. Detaylı bilgi için sağ taraftaki iletişim bilgileri mevcuttur.

 

Bu Kimler İçin Geçerlidir?

ISO 22000 Standardının tüm şartları geneldir ve boyut ve karmaşıklığına bakılmaksızın gıda zincirinde yer alan tüm kuruluşlarda uygulanması amaçlanmaktadır. Gıda zincirinin bir veya daha fazla aşamasında, doğrudan veya dolaylı olarak yer alan kuruluşları içermektedir. Bir gıdanın Tarladaki üreticisinden, sofraya gelene kadar tüm aşamalarında ki kurumlar bu belgeyi alabilir. Direk gıda üreticilerinin yanında parakendeciler, toptancılar, gıda ekipmanı sağlayan üreticiler, temizlik ve sanitasyon(arındırma) hizmeti veren kuruluşlar, gıda ambalajlama yada depolama yapan işletmeler içinde uygun bir standarttır.

Neden Kiwa Meyer?

Kiwa Meyer, Hollanda menşeili dünyada bir çok yerde ofisleri olan Kiwa şirketinin Türkiye ofisidir. TÜRKAK akrediteli ve/veya akreditasyonsuz olarak Türk denetçilerle ISO 22000:2005 denetimi yapabilme yetkisindedir. Kiwa Meyer’in Gıda, Yem & Tarım alanında çok geniş bir belgelendirme hizmet kapsamı vardır, kalite politikası gereğince müşterilerine tek kapıdan tüm çözümleri üretmeye çalışır.