Temel Eğitimler ve İç Denetçi Eğitimleri

İç denetimlerin gerçekleştirilmesi, yönetim sistemi  standartları gerekliliklerindendir. Denetlenecek faaliyetin önemi ve önceki denetim sonuçları dikkate alınarak program yapılması ve denetim sonucu elde edilen bulgular ile düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Bu Kimler İçin Geçerlidir?

İç denetim yapan personelin iş süreçleri konusunda bilgili, tecrübeli ve yetkin olmasının sistemin sürekli gelişimi ve kurumlara fayda sağlaması açısından önemi vardır. İç denetimleri gerçekleştirecek denetçi adaylarının yönetim sistemi  standartlarını yorumlayabilmeleri, süreç yaklaşımının farkında olmaları ve denetim tekniklerini bilmeleri kuruluşlarına katma değer sağlamak açısından gereklidir.

Ne zaman gereklidir?

İç Denetimlerin sağlıklı, amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi sistemin kontrolünden çok gelişimi, çalışanların denetiminden çok iletişimi ve süreç farkındalığını geliştirmeleri için önemli bir zemin hazırlar.

Eğitimin hedefi, katılımcıların yönetim sistemi  standartları gereklilikleri ile ilgili bilgisini tazelemek, standardın denetçi bakış açısıyla anlaşılmasını sağlamak, denetçilikle ilgili kabul edilmiş kriterlerin gözden geçirilmesi ve pratik uygulamalarla katılımcıların denetçilik deneyiminin ilk adımlarını atmasını sağlamaktır.

Eğitim verilen standartlar

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 13485:2003 Tıbbi Cihaz Üreticileri için Kalite Yönetim Sistemi
ISO / TS 16949:2009 Otomotiv Sektörü ve Yan Sanayi Kalite Yönetim Sistemi
AS9100 Havacılık Kalite Yönetim Sistemi
GMP İyi Üretim Uygulamaları

Eğitim İçeriği:

    * Yönetim sistemi  standartları gereklilikleri
    * Yönetim sistemi  standartları Maddesel Analizi
    * Denetimin tanımı ve amacı
    * Denetçi özellikleri
    * Denetim süreçleri- hazırlık,
    * Denetimin gerçekleştirilmesi, raporlama, takip
    * Denetim teknikleri
    * Pratik uygulamalar
    * Sınav