Ölçüm Sistemi Analizi (MSA/ÖSA)

Proseslerde ölçüm cihazları ile gerçekleştirilen ve elde edilen verilerin ne kadar sağlıklı olduğunun analizinin yapılması için ve ölçüm sisteminin ne derecede yeterli olduğunun istatistiksel teknikler ile ortaya çıkarılmasını amaçlayan sistemi açıklamak içim kullanılan tekniği açıklamaktır.

Eğitim İçeriği:
MSA nedir?
Tanımlar
Ölçüm Prosesi
Ölçüm sistemi değişkenlikleri
Ölçüm cihazı doğruluğu – Ölçüm cihazı kararlılığı – Ölçüm cihazı doğrusallığı
Ölçüm cihazı tekrarlanabilirliği, Ölçüm cihazı tekrarüretilebilirliği
Ölçüm stratejisi ve planlaması
Ölçüm cihazı seçim prosesi
Ölçüm belirsizliği
Örnek ölçüm sistemleri ve değişkenliğin belirlenme yöntemleri