Fizibilite Etüdü Hazırlama Eğitimi

Seminer; doğrudan veya dolaylı olarak  yönetilen her türlü tesisin inşa edilmesi, yenilenmesi, büyütülmesi, darboğazların giderilmesi veya  başka bir amaca  dönüştürülmesi için gerekli yatırım kararlarını destekleyen, daha sağlıklı kılan ve milli kaynakların daha rasyonel kullanılmasını sağlayan ‘Fizibilite Etüdü’nün hazırlanması ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Her alanda  yatırım projelerinin teknik ve ekonomik,  pazar ve teknoloji gereklerine uygun  olarak araştırılması;  incelenmesi, yatırım ve işletme maliyetlerinin tahmin edilmesi, benzer projelerin mukayese edilmesi; değerlendirilmesi , raporlanması ve vakıa örnekleri ile desteklenerek   katılımcılara yeterli düzeyde bir beceri kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Kurs  İçeriği
Yönetici özeti
Pazar Araştırması
Yer seçimi ve Kapasite Etüdü
Mukayeseli Teknolojik Etüt
Yatırım Maliyet Araştırması
Proje Termin Planlarının Hazırlanması
İşletme Dönemi Bilgileri
Projenin Finansmanı ve Finansman Etüdü
Gelir-gider Projeksiyonları
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi
Projelerin Sosyal ve  Çevresel Etkileri
Proje Yönetimi
Sonuç ve Öneriler
Vaka Analizleri – Sınav

Bu Kimler İçin Geçerlidir?

Yeni nesil patronlar, genç yöneticiler, Yatırım ve işletme kararı veren kişiler, Planlama bölüm elemanları, İş geliştirme birim personelleri, proje hazırlayan ve yönetenler, Yatırım ve finans koordinatörleri gibi sağlıklı karar verme konumunda olan herkes bu seminere katılabilir.