Baş Denetçilik Eğitimleri

TQ Net / IPC Onaylı Baş Denetçilik Kursları

Eğitim verilen standartlar

 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

 • ISO 13485 2003 Tıbbi Cihaz Üreticileri için Kalite Yönetim Sistemi

 • OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği


AQE-AAS / Exemplar Global (RAB QSA) Onaylı Baş Denetçilik Kursları

RAB QSA - IRCA ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır

Lütfen Bakınız www.rabqsa.com/about04.html

Eğitim verilen standartlar

 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

 • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

 • OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği

 • ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 • ISO 27001:2005 Bilgi Yönetim Sistemi

 

Eğitim Süresi

5 (beş) gün toplam 40 saat olup, interaktif bir ortamda icra edilmektir. Eğitim 40/60 teori/pratik ilişkisine uygun olup, uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmıştır. Kurs sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olanlara ilgili standartta onaylı baş denetçilik sertifikası verilecektir.

Kurs İçeriği

 • Yönetim Sistemi uygulama alanları

 • Uluslararası Standartlar

 • Maddesel analiz ve dokümantasyon

 • Denetçilik özellikler ve nitelik kriterleri

 • Denetim planlaması ve denetim hazırlığı

 • Denetim amacı roller ve sorumluluklar

 • Denetimin gerçekleştirilmesi ve denetim performansı

 • Düzeltme ve düzenleyici faaliyet doğrulama ve kapatma

 • Belgelendirme süreci

 • Uygulamalı denetim teknikleri

 • Vak'a analizleri ve sınavı

Bu Kimler İçin Geçerlidir?

Yönetim Sistemi Standartları etkin bir yönetim sistemi kurmak için uluslararası olarak kanıtlanmış en önemli referanslardandır. Firmanızın, dünya pazarında yer alabilmesi ve uluslararası rekabet ortamında adını daha güçlü duyurabilmesi, kaliteli ürün ve hizmet üretebilmesine bağlıdır. Hızla gelişen üretim ve hizmet sektöründe; ulusal ve uluslararası zeminlerde, sürekli büyümeyi ve müşteri memnuniyetini sağlayan en önemli kriterlerden biri "Kalite Rekabetini" hayata geçirebilme anlayışıdır. Buna da firma içindeki "Yönetim Sistemi" ile ulaşılmaktadır. Firmaların yönetim sistemi belgelerinin devamlılığının sağlanması için periyodik olarak üçüncü taraf denetimlerin yapılması gerekmektedir. Yönetim sistemleri baş denetçilik eğitimleri üçüncü taraf denetimi gerçekleştiren kurumların ihtiyacı olan deneyimli denetçilerin yetiştirilmesini, katılımcılara yönetim sistemlerinin işleyişi ile ilgili temel esaslar öğretilmesini, sistemlerin denetlenmesi ile ilgili olarak yapılması gereken faaliyet ve konuları uygulama seviyesinde aktarılmasını ve katılımcılara küresel alanda yeni bir meslek kazanmalarını sağlamaktadır.