Bitkisel Üretim

İyi tarımsal uygulamaları, ekolojik sürdürülebilir bitki üretimi ve hayvan yetiştirme uzun vadede size başarı sağlayacaktır. Tüketicinin daha kaliteli gıda maddeleri talep etmesi ve gıda maddelerine erişilebilirlik talebinin dünya genelinde artıyor olması sebebiyle doğal kaynak kullanımında daha duyarlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulacaktır. Durumun önemini kimse sizden daha iyi bilemez. Sertifikasyon yapmış olduğunuz olumlu işleri belgelendirip kanıtlanin ve müşterilerinizebaşarılarınızı gösterebilmenin en önemli yoludur. Organik üretim ile ilgili AB Yönetmeliği uyarınca yürütülen resmi denetimlere ihtiyacınız olup olmadığı, büyümekte olan ortaklıklarınızın ihtiyaçlarına bağlı olarak uyumluluğunuzu kaydetmeniz gerekip gerekmediğini veya sürdürülebilir-sosyal yönelimli metodlarınızın belgelenmesini isteyip istemediğiniz hususlarında Kiwa tüketici güveninin arttırmak adına size yardımcı olacaktır