Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı, tüm kuruluş türlerini (örneğin, ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar. Bu standard, dokümante edilmiş bir BGYS’yi kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsar. Bağımsız kuruluşların ya da tarafların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi için gereksinimleri belirtir.

BGYS, bilgi varlıklarını koruyan ve ilgili taraflara güven veren yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır.

Meyer, 1997 yılında kurulmuş ve Türkiye'de kalite yönetim sistemlerinde kendi akreditasyonunu alan ilk özel belgelendirme kuruluşudur. 1997 yılından beri ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS belgelendirme hizmetlerini vermeye devam etmektedir.

Meyer 2012 yılında, Hollanda menşeili Kiwa şirketi bünyesine geçince, Kiwa Meyer olmuştur ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri belgelendirme hizmeti kapsamı oldukça genişlemiştir. Kiwa dünyada 4000 çalışanın olduğu, 19 ülkede ofisi olan ACTA şirketler grubundadır. Kiwa Meyer, Kiwa şirketinin Türkiye ofisidir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri belgelendirme hizmet kapsamında,  DAkkS,  TURKAK akreditasyonlarında Türk ve/veya yerli denetçilerle belgelendirme hizmeti verebilme yetkisindedir.